Privacy Policy | Nico Bankras Tuintechniek

Laatst bijwerkt: 14-05-2020.

De website www.bankrastuintechniek.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. (hierna: “Nico Bankras Tuintechniek V.O.F.” of “wij”), statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Alkmaar) onder nummer 37063416. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Anders gezegd betekent dat, dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Verder in dit beleid leest u onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en daarnaast wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy, tenzij we van tevoren toestemming daarvoor hebben verkregen.

Privacy Policy. Verwerking van persoonsgegevens

Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. verwerkt ten eerste de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam Wij maken mogelijk gebruik van uw voor- en achternaam zodat wij u persoonlijker kunnen aanspreken.
E-mailadres Uw e-mailadres gebruiken wij voor bevestigingen, algemene vragen of marketing doeleinde mits u hier concreet toestemming tot heeft gegeven.
Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen om direct contact met u op te nemen.
Adres en woonplaats Wij gebruiken uw adres en woonplaats indien nodig voor het rechtstreeks leveren van een voor u besteld product.
IP-adres Aan de hand van uw IP-adres kunnen wij u verifiëren dat u geen robot bent.

Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken!

Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. bewaart ten tweede uw gegevens tot 1 jaar na het laatste akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. t.a.v. Adresregistratie, Groenedijk 6A, 1704 DE, Heerhugowaard of per e-mail aan info@bankrastuintechniek.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens vervolgens blokkeren. Houd er echter wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u daarnaast nog klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@bankrastuintechniek.nl sturen of dit schriftelijk laten weten. Adres: Groenedijk 6A, 1704 DE, Heerhugowaard. Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. voldoet ten gevolge van uw melding binnen 7 werkdagen aan uw verzoek om uw gegevens te wijzigingen n.a.v. ons privacy policy.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. Aangezien de bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nico Bankras Tuintechniek V.O.F. of die van een derde partij, zullen wij deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen namelijk altijd technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Gegevensregistratie en -inzicht door derden

De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt. Het gaat in het bijzonder om de volgende aanbieders:

  • Alphamega Hosting BV: Doctor Cuyperslaan 72 5623BB Eindhoven, www.alphamegahosting.nl.
    Functie: hosting van de website.
    Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
  • Alphabet Inc. (Google Analytics): Mountain View, Californië, https://analytics.google.com
    Functie: analyse websites
    Gegevens:IP-adres en bezoekersgedrag.

Privacy Policy andere websites

Op www.bankrastuintechniek.nl zijn enkele links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

We controleren anderzijds regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden daarmee te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy policy?

Heeft u toch nog vragen over onze privacy policy? Stuur dan tot slot een e-mail naar info@bankrastuintechniek.nl. Ook als u bijvoorbeeld vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.